Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży: program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela od 2006 roku pomaga poznawać polsko-żydowską historię i współczesność, umożliwia kulturową wymianę, wspólne twórcze działanie i przezwyciężanie uprzedzeń.

Co roku w okresie letnim Izraelczycy spotykają się z polskimi uczestnikami projektu podczas twórczych działań. Przez dwa tygodnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uczestnicy realizują projekty edukacyjno-artystyczne oraz poznają historię swoich narodów i kultur.

Następnym etapem projektu jest wyjazd polskich uczestników na wymianę studencką na Uniwersytet w Tel Awiwie.  Bogata oferta edukacyjna uniwersytetu pozwala na wybranie przedmiotów ukierunkowanych według indywidualnych zainteresowań. Studenci mają również możliwość uczestnictwa w kursie języka hebrajskiego. 

W tegorocznej edycji programu uczestnicy będą poznawać oraz poddawać krytycznej analizie wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wezmą udział w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz warsztatach multimedialnych, podczas których będą realizować projekty multimedialne na tematy związane z Muzeum.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 31 maja 2015 roku. 
Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć na stronie poświęconej programowi wymian.