Białorusini zamieszkują głównie województwo podlaskie. Najczęściej powodem ich wyjazdu do Polski są represje polityczne oraz podróż za znalezieniem pracy. Według spisu powszechnego przeprowadzonego w Polsce w 2002 roku 46 640 obywateli RP zadeklarowało narodowość białoruską.
BIAŁORUSINI W POLSCE - STATYSTYKI
Tak jak wcześniej wspomniałem najwięcej Białorusinów znajduje się w województwie podlaskim (46 041).
Oprócz tego Białorusini zamieszkują województwa:
 • mazowieckie (541)
 • warmińsko-mazurskie (226)
 • lubelskie (137)
 • pomorskie (117)
 • oraz zachodniopomorskie (117)

W Polsce znajdują się 44 szkoły uczące w języku białoruskim. Według najnowszych danych GUS-u do takich szkół uczęszcza 8122 dzieci. Mogę również uczyć się tam dzieci z polski. Języka białoruskiego uczy się jednak tylko 3628 uczniów.RELIGIA NA BIAŁORUSI

Większość Białorusinów to wyznawcy prawosławia. Jest ich około 70%. Drugą religią na Białorusi jest katolicyzm (15%). W Polsce znajduje się dość dużo cerkwi, także Białorusini nie mają raczej problemów ze znalezieniem miejsca do modlitwy. Dla białoruskich katolików organizowane są najczęściej raz w tygodniu Msze Święte w ich ojczystym języku.


PROBLEMY Z POBYTEM
Białorusini mieszkający w Polsce niestety mają dość dużo kłopotów. Jednym z nich jest nielegalny pobyt w naszym kraju, który uniemożliwia im posiadanie legalnych dokumentów pobytu w Polsce. Jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja dla obu stron, ponieważ Białorusini muszą drżeć o swoje jutro z powodu trudności ze znalezieniem pracy, a Polska traci w ten sposób niezwykle utalentowanych i pracowitych ludzi. Dopóki nie unormuje się sytuacja za naszą wschodnią granicą najprawdopodobniej w tej kwestii nic się nie zmieni.


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Nie można zapominać o organizacjach pozarządowych działających na terenie Polski. To one organizują wiele imprez przybliżających Polaków do naszych sąsiadów. To one często włączają się w pomoc za granicą naszego kraju (m.in. pomoc w tworzeniu radia na Białorusi).

Również wielu Białorusinów (głównie młodzież) zakłada różne organizacje mające na celu pomoc w walce z reżimem Łukaszenki. Tych organizacji jest naprawdę sporo, są to m.in.:

 • Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
 • Związek Białoruski w RP
 • Związek Młodzieży Białoruskiej
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

Organizują one różne festiwale, przedstawiają białoruską kulturę, przedstawiają obecną sytuacje w swoim kraju. Do najbardziej znanych imprez zaliczają się:

 • Festiwal Białoruskiej Muzyki Młodzieżowej 'Basowiszcza'
 • Święto 'Kupalle' w Białowieży
 • Festiwal 'Piosenka Białoruska' w Białymstoku

Nie można zapominać również o prasie, która na Białorusi uznawana jest za nielegalną. Chodzi tu głównie o 'Niwe' oraz 'Czasopism'. Nie są one cenzurowane przez białoruski rząd. Fundusze na ich wydawanie pochodzą najczęściej z prywatnych środków. Kolportaż na terenie Białorusi jest zakazany, dlatego trafiają najczęściej do wąskiego grona ludzi.

OBECNA SYTUACJA

Obecnie sytuacja na Białorusi jest patowa. Dopóki nie będzie wolnych wyborów opozycja nie będzie miała możliwości na pokazanie się większości narodu. Nie ma niestety na razie szans na podobny ruch jak Pomarańczowa Rewolucja, ponieważ każda mniejsza pikieta jest od razu rozpraszana a członkowie opozycji od razu są aresztowani.

Wobec tej sytuacji, uważam, że Białoruś i Białorusini w Polsce byli, są i będą ważną częścią społeczeństwa, mam nadzieje, że mój artykuł zachęcił Was do poznanie ich bliżej oraz pomocy w codzienny życiu.


Michał Górski, kl. 1Lb, Zespół Szkół im. Emiliana Konopczyńskiego


Tekst powstał w ramach warsztatów dziennikarskich podczas projektu Hominem Quaero, prowadzonego przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Projekt został oparty na idei tolerancji i wrażliwości międzykulturowej. Objął cykl interaktywnych warsztatów dramowych, dotyczących problemu dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii. Uczestnicy poznawali te zjawiska i ich konsekwencje oraz uczyli się, jak można im przeciwdziałać. Następnie, pracując w zespole dziennikarskim lub teatralnym i współpracując z ekspertami, realizowali własne pomysły na działania antydyskryminacyjne.

www.hq.drama.org.pl

www.hq.drama.org.pl/bialorus