Wśród krajów europejskich Polska jest jednym z najczęstszych celów wietnamskiej emigracji. Obecnie liczbę Wietnamczyków szacuje się na około 50 tysięcy. W latach 50.-60. XX wieku przybyła pierwsza fala emigrantów, byli to głównie studenci i doktoranci, którzy przyjechali w ramach umów o wymianie naukowej między Wietnamem i Polską w okresie PRL-u. Po 1989 roku zaczęli przyjeżdżać obywatele Wietnamu, których do opuszczenia swojego kraju zmusiły względy ekonomiczne. Biznes wietnamski
Społeczność wietnamska skupia się głównie w dużych miastach, takich jak: Warszawa, Kraków, Szczecin, Łódź, Gdańsk. Obecnie znaczna większość Wietnamczyków pracuje w branży gastronomicznej oraz handlu. W stolicy kraju istnieje duża sieć orientalnych barów, restauracji, gdzie można zjeść dania europejsko-azjatyckie bądź tradycyjne wietnamskie jedzenie. Wśród Polaków największą popularnością cieszą się sajgonki – wyglądem przypominające krokieciki.
Drugim obszarem działalności Wietnamczyków w Polsce jest handel, głównie na terenie Stadionu Dziesięciolecia oraz Wólki Kosowskiej. Sprzedawane są najczęściej obuwie i odzież.
Osoby przyjeżdżające do Polski stanowią zróżnicowaną grupę. Są wśród nich emigranci z dużych miast, jak i ze wsi. Można spotkać profesorów uniwersyteckich, artystów oraz działaczy politycznych. Szacuje się, że najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy północnego oraz północno-centralnego Wietnamu.

Organizacje Wietnamczyków
Najstarszą organizacją wietnamską w Polsce jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków, powstałe w 1986 roku. Głównym celem TSKW jest integrowanie elity wietnamskiej, wspieranie wietnamskiej kultury oraz promowanie jej wśród Polaków. Organizację założyli absolwenci polskich uczelni. Obecnie skupia ona około 200-300 członków.
W Centrum Kultury Wietnamskiej 'Thang Long' (niedaleko Stadionu Dziesięciolecia) znajduje się pagoda buddyjska, do której Wietnamczycy przychodzą na obrzędy religijne. Oprócz tego na jego terenie odbywają się od czasu do czasu różne imprezy kulturalne.
Jedną z najchętniej czytanych przez Wietnamczyków gazet na świecie jest prodemokratyczny miesięcznik 'Dan Chim Viet' (Stado ptaków wietnamskich), który w Polsce ma nakład 100-200 egzemplarzy. W samej Warszawie regularnie ukazuje się sześć tytułów, które można kupić m.in. na Stadionie Dziesięciolecia.

Większość Wietnamczyków swoje plany wiąże z własnym krajem. Powrót do ojczyzny jest spowodowany chęcią spędzenia spokojnej starości wśród bliskich, znalezienia dobrze opłacanej pracy przez młodych ludzi z dyplomem europejskim itp.

Sytuacja wietnamskich emigrantów zmienia się. Młodsze pokolenie wychowane w Polsce coraz częściej chce tu żyć i zakładać rodziny. Ich sposób myślenia i mentalność zmieniają się wraz z przystosowaniem do kultury polskiej, w której czują się swobodnie.


Tekst: Thu Ha Mai