Pierwszy powojenny oddział żydowskiego harcerstwa w Polsce.

Ha’Szomer Ha’Cair (heb. 'Młody Strażnik') to międzynarodowa żydowska organizacja młodzieżowa, która łączy elementy ideologi syjonistycznej i socjalistycznej z tradycjami ruchu harcerskiego.

Organizacja Ha’Szomer Ha’Cair powstała w 1913 r. we Lwowie. W ciągu kilku lat rozpoczęła działalność w wielu innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Lublinie i Gdańsku. W trakcie II wojny światowej wielu członków organizacji brało udział w żydowskim ruchu oporu – najbardziej znany z nich był Mordechaj Anielewicz, dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej w powstaniu Getta Warszawskiego.

Po wojnie, organizacja działała głównie na terenach Brytyjskiej Palestyny (później Państwo Izrael). Obecny 'Ken' (heb. 'gniazdo', czyli oddział) jest pierwszym powojennym oddziałem w Polsce.

Kontakt:
tel.: 501 394 130
e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Facebook: Haszomer Hacair ken Warszawa - harcerstwo żydowskie

 

 

La première division d'après-guerre des scouts juifs en Pologne.

 

Ha'Szomer Ha'Cair (héb. 'Jeune Garde') est une organisation de jeunesse juive internationale qui combine des éléments de l'idéologie sioniste et socialiste avec des  traditions du mouvement scout. 

L'organisation Ha'Szomer Ha'Cair a été fondée en 1913 à Lviv. En quelques années elle a commencé son activite dans de nombreuses, autres, villes polonaises, entre autres à Varsovie, Lublin et Gdansk. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, de nombreux membres de l'organisation ont pris part au mouvement de résistance juive - le plus célèbre d'entre eux était Mordechaj Anielewicz, le commandant de l'Organisation juive de combat dans le soulèvement du ghetto de Varsovie.

Après la guerre, l'organisation a travaillé principalement en Palestine britannique (plus tard - l'Etat d'Israël).  'Ken' actuel  est la première division d'après-guerre en Pologne.

Contact:

tél.: 501 394 130
e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Facebook: Haszomer Hacair ken Warszawa - harcerstwo żydowskie