Założone w 2002 r. przez wietnamskie kobiety mieszkające w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy nie tylko Wietnamczykom, ale również Polakom poprzez różne działalności.

Najważniejsze działania to:
- Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce.
- Dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.
- Upowszechnienie zasad współżycia zorientowanych na rozwój kultury prawnej i społeczną aktywność w zakresie poznawania kultury, historii i języka polskiego.
- Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i ich rodzin wobec organów władzy i administracji.
- Kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej osób narodowości wietnamskiej.
- Obrona praw i interesów zawodowych środowiska osób pochodzenia wietnamskiego.
- Pielęgnowanie tradycji narodowych i rozwijanie integracji między wspólnotą wietnamską a wspólnotą unii europejskiej.
- Organizacja spotkań, imprez, życia koleżeńskiego, pomocy humanitarnej i współpracy w środowisku osób narodowości wietnamskiej i nie tylko.
- Wspieranie i promocja kontaktów i współpracy gospodarczo-handlowej, naukowo-technicznej i ekologiczno-zdrowotnej między Polską a Wietnamem oraz innymi krajami.
- Inicjowanie i popieranie wszelkich form kształcenia, a szczególnie promocja sukcesów wietnamskich dzieci w nauce.

Stowarzyszenie Wietnamskich Kobiet w Polsce
Nadrzeczna 3F lok. 18
05-552 Wólka Kosowska
https://rejestr.io/krs/360379/stowarzyszenie-kobiet-wietnamskich-w-polsce
https://mapa.targeo.pl/stowarzyszenie-kobiet-wietnamskich-w-polsce-05-552-wolka-kosowska~17564597/fundacja-stowarzyszenie-zwiazek/adres
Facebook