Organizacja działająca na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz informowania o aktualnej sytaucji w kraju. Euromajdan organizuje i wspiera liczne działania solidarnościowe z Ukrainą. Facebook
www.euromaidanwarszawa.com