Celem projektu Fundacji Nasz Wybór - "Klub Ukraińskich Kobiet" - jest aktywizacja (obywatelska, ekonomiczna i społeczna) oraz integracja ze społeczeństwem przyjmującym imigrantek z Ukrainy, głównie pomocy domowych, opiekunek osób starszych oraz niań z Warszawy i okolic. Kobiet, które nie tylko mają ograniczony kontakt ze społeczeństwem przyjmującym, ale i z innymi imigrantami.

Fundacja chce im zapewnić szkolenia, miejsce do spotkań i integracji, pokazać dobre praktyki wybranych polskich organizacji kobiecych działających na szczeblu lokalnym.
Rezultatem realizacji projektu będzie stworzenie grupy przeszkolonych i aktywnych imigrantek, które będą miały wiedzę i kwalifikacje by kontynuować w przyszłości działania na rzecz ww. wykluczonej grupy imigrantek.
Beneficjentki projektu mogą też utworzyć oddziały klubu w innych miastach Polski.

Facebook
www.naszwybor.org.pl