Miesięcznik "Rosyjski Kurier Warszawski", to jedyne pismo wydawane w Polsce od grudnia 1991 r. w języku rosyjskim. Obecnie oferowane jest również wydanie on-line gazety.
Rosyjski Kurier Warszawski adresowany jest do:
 
- rosyjskojęzycznych Polaków;
- Wspólnoty rosyjskiej w Warszawie i na terenie całej Polski;
- rosyjskojęzycznych studentów z krajów WNP
- rosyjskojęzycznych pracowników polskich firm
- wszystkich osób, znających język rosyjski
 
Na łamach Kuriera można przeczytać aktualne artykuły o tematyce społecznej, gospodarczej, kulturalnej. Jest dostępny w salonach prasowych, w pociągach międzynarodowych, biurach podróży, na przejściach granicznych, ambasadzie i konsulatach Rosji, w niektórych miastach Rosji, Białorusi i Ukrainy. W prenumeracie dostępny jest w całej Europie.


www.facebook.com/rosyjski.kurierwarszawski

www.rkw.3w.pl