Miesięcznik "Rosyjski Kurier Warszawski" to jedyne pismo wydawane w Polsce w języku rosyjskim. Ukazuje się od grudnia 1991 r. Obecnie oferowane jest również wydanie on-line gazety.

Rosyjski Kurier Warszawski adresowany jest do:
 
- rosyjskojęzycznych Polaków;
- Wspólnoty rosyjskiej w Warszawie i na terenie całej Polski;
- rosyjskojęzycznych studentów z krajów WNP;
- rosyjskojęzycznych pracowników polskich firm;
- wszystkich osób, znających język rosyjski.
 
Na łamach Kuriera można przeczytać aktualne artykuły o tematyce społecznej, gospodarczej, kulturalnej. Jest dostępny w salonach prasowych, w pociągach międzynarodowych, biurach podróży, na przejściach granicznych, ambasadzie i konsulatach Rosji, w niektórych miastach Rosji, Białorusi i Ukrainy. W prenumeracie dostępny jest w całej Europie.


www.facebook.com/rosyjski.kurierwarszawski

www.rkw.3w.pl