Program Tybetański prowadzony jest przez Fundację Inna Przestrzeń, skupia swoją działalność na budowaniu oddolnego zaangażowania w tworzenie społecznego i politycznego poparcia dla pokojowego zakończenia chińskiej okupacji Tybetu.
Prowadzi działania informacyjne, w tym stronę internetową www.ratujTybet.org, współpracuje z mediami i innymi organizacjami pozarządowymi na rzecz promowania praw człowieka i nagłaśniania sytuacji w Tybecie. Jest członkiem International Tibet Support Network (ITSN) - światowej koalicji ponad 150 organizacji działających na rzecz Tybetu, uznających Tybet za państwo okupowane, Tybetański Rząd Emigracyjny za prawomocną reprezentację narodu Tybetańskiego, podejmujących aktywne działania na rzecz zakończenia pogwałceń praw człowieka w Tybecie oraz przywrócenia Tybetańczykom możliwości korzystania z uznanych międzynarodowych praw do decydowania o własnym statusie politycznym, ekonomicznym, społecznym, religijnym i kulturowym.

W ramach Programu Tybetańskiego kontynułowana jest działalność Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Tybetu (1991-2007).

Charakter prawny (fundacja) nie przewiduje możliwości członkostwa, ale osoby które popierają nsze działania i cele mogą przystąpić do Klubu Przyjaciół ratujTybet.org, deklarując dobrowolne regularne wpłaty wspierające nasze działania.

Fundacja Inna Przestrzeń jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na nasze działania, z zaznaczeniem przeznaczenia dotacji na działania Programu Tybetańskiego.


Program Tybetański Fundacji Inna Przestrzeń - ratujTybet.org
ul. Nowy Świat 23/25
Warszawa

www.ratujtybet.org
www.facebook.com/ratujTybet?ref=stream