Celami statutowymi Ztowarzyszenia są: szerzenie wiedzy o kulturze, historii i sytuacji Tybetu, wspieranie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka, szeroko rozumiana działalność charytatywna na rzecz ubogich i potrzebujących, edukacja ekologiczna i popieranie działalności na rzecz dzikiej przyrody.
Misją stowarzyszenia jest wspieranie narodu tybetańskiego w walce o wolność i godność oraz promowanie inicjatyw duchowego i politycznego przywódcy Tybetu, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, XIV Dalajlamy, zmierzających do zachowania i rozwoju dziedzictwa Krainy Śniegu. Zgodnie z jego credo stara się propagować podstawowe wartości takie jak prawda, uczciwość, dobro i współczucie oraz zasadę niestosowania przemocy.


Stowarzyszenie 'Studenci dla Wolnego Tybetu'
www.sft.org.pl
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Studenci-dla-Wolnego-Tybetu/119119834802062?fref=nf