Stowarzyszenie Italiani in Polonia powstało z inicjatywy obecnego prezesa, Ermanno Truppa, który planował utworzenie organizacji już od lata 2007 roku. Ostatecznie założenie Stowarzyszenia, a równocześnie rozpoczęcie działalności nastąpiło w roku 2008, po tym, jak również wiele innych zaprzyjaźnionych osób postanowiło przyłączyć się do grupy i podjąć działania mające na celu zbliżenie dwóch narodów, Włochów i Polaków. Stowarzyszenie stara się zacieśniać stosunki pomiędzy dwoma krajami na wszystkich płaszczyznach życia, społecznej, rozrywkowej, zawodowej.

Stowarzyszenie zrzesza członków zarówno z Włoch, jak i z Polski, wśród których są członkowie zwyczajni, sympatycy, osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem i zainteresowane działalnością stowarzyszenia oraz osoby, które biorą czynny udział w organizowanych wydarzeniach.


Italani in Polonia
ul. Kredytowa 8/26

Kontakt:
tel.: 512 696 680

www.italianiinpolonia.org

www.facebook.com/italianiinpolonia?fref=ts