Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat Palestyny poprzez organizację spotkań, paneli dyskusyjnych, pokazy filmowe, itp. Co roku organizuje również obchody Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim.
Towarzystwo współpracuje m.in. z Kołem Naukowym Arabistów UW.


Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej
Autonomia Palestyny - Strefa Gaza
ul. Haled Ibn Walid
 
Te/fax
00972 8 2864648

www.tppp.org

www.facebook.com/towarzystwoprzyjazni.palestynskopolskiej