Idea Fundacji Macunaima powstała wśród grupy ludzi od lat związanych z szeroko pojętą kulturą krajów Ameryki Łacińskiej. Członkami Fundacji są absolwenci Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, jak również pasjonaci wielokulturowości i rodowici Latynosi.

Członków Fundacji łączy wspólna idea przybliżenia mało znanej różnorodności kultur Ameryki Łacińskiej oraz pokazania bogactwa kultury polskiej w krajach portugalsko- i hiszpańskojęzycznych.

Cele Fundacji:

- promocja kultury latynoamerykańskiej, a w szczególności brazylijskiej, w Polsce i w Europie
- promocja idei wielokulturowości
- upowszechnianie kultury polskiej w krajach Ameryki Łacińskiej
- wspieranie inicjatyw gospodarczych kulturotwórczych i edukacyjnych
- kreowanie wizerunku Polski na świecie jako kraju tolerancyjnego i otwartego na inne kultury
- promowanie aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- promocja sportu i turystyki
- nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działalności


Kontakt:
tel: +48 22 405 01 55
e-mail: info@bdbrasil.pl

www.macunaima.pl
Facebook

Fundacja Kultury Brazylijskiej 'Macunaima'
ul. Miączyńska 56/62
02-637 Warszawa