Wiara bahá’í to najmłodsza niezależna monoteistyczna religia świata, została założona przez Bahá’u’lláha (1817 - 1892) w Iranie w XIX wieku. Jej 5 milionów wyznawców, zamieszkujących 218 różnych krajów i terytoriów zależnych, pochodzących z ponad 2 100 różnych grup etnicznych, stanowi drugą po chrześcijaństwie, najbardziej geograficznie rozprzestrzenioną religię na świecie.

U podstaw wiary bahá’í leżą Pisma Bahá’u’lláha, który przekazuje Słowo Boże, tak jak czynili to przed nim Mojżesz, Jezus czy Mahomet.
 
Bahá’u’lláh powiedział:
„Każdy Prorok, którego wszechmocny i niezrównany Stwórca zamierzył posłać ludom ziemi, miał powierzone Przesłanie i było Mu polecone postępować w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom wieku, w którym się zjawia.”
„Wypowiedź Boża to lampa, której światłem są następujące słowa: Jesteście owocami jednego drzewa i liśćmi jednej gałęzi. Traktujcie siebie nawzajem z najwyższą miłością i harmonią, z życzliwością i poczuciem wspólnoty. To światło jedności jest tak potężne, że oświetlić może całą ziemię.”

kontakt:
tel. +48 793 916 960

 

Bahaickie Biuro Narodowe

ul. F.M.Lanciego 13/6

 02-792 Warszawa

 

 

www.bahai.org.pl

 

 https://www.facebook.com/bahaizm