Stowarzyszenie stawia sobie za cel działanie na rzecz przyjaźni między narodami Polski i Grecji oraz upowszechnianie kultury greckiej w Polsce.

Towarzystwo Przyjaciół Grecji urzeczywistnia swoje cele przez:

  1. inspirowanie i organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, spotkań, odczytów, dyskusji i innej działalności popularyzującej kulturę grecką.
  2. działalność wydawniczą,
  3. działalność gospodarczą na cele statutowe,
  4. rozwijanie współpracy z innymi organizacjami w kraju i zagranicą,
  5. organizowanie wypraw turystycznych.

A także przez popieranie innych działań mogących przyczynić się do pogłębienia przyjaźni i kontaktów grecko-polskich.

Towarzystwo Przyjaciół Grecji organizuje między innymi: Dni Greckie, warsztaty tańca greckiego, warsztaty artystyczne, wystawy fotografii oraz przedstawienia i wykłady o tematyce powiązanej z Grecją.

Warsztaty tańców greckich
Taniec jest nieodłącznie związany z kulturą Grecji już od czasów starożytnych - i tak jest do dzisiaj. W Grecji istnieją setki tańców a tradycja wielu z nich jest wciąż bardzo żywa. Towarzystwo Przyjaciół Grecji organizuje warsztaty tańców greckich od 2000 roku. Odbywają się kilka razy w roku, biorą w nich udział nie tylko członkowie Towarzystwa, ale również osoby z nami niezwiązane, dla których nauka tańca to często początek greckich fascynacji. Naukę tańca łączą z krótką pogadanką o tradycjach i korzeniach muzyki greckiej.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRECJI
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa

Kontakt:
https://pl-pl.facebook.com/tpgrecji/
https://rejestr.io/krs/167581/towarzystwo-przyjaciol-grecji