Wiele osób praktykujących buddyzm na terenie Polski, zarówno przed drugą wojną światową jak i po niej, łączyło się w grupy nieformalne. Pierwsze zorganizowane grupy buddyjskie pojawiły się w Polsce w połowie lat siedemdziesiątych. Ich rozwój doprowadził stopniowo do powstania szeregu formalnie zarejestrowanych buddyjskich związków wyznaniowych. 

Mimo różnorodności tradycji, a także form organizacyjnych, buddyjskie związki wyznaniowe łączy wspólnota podstawowych założeń doktrynalnych. Na tej bazie możliwa okazała się daleko idąca współpraca, która przejawia się już od końca lat siedemdziesiątych w formie wymiany informacji, wspólnych obchodów niektórych świąt buddyjskich, wzajemnej pomocy przy organizowaniu wizyt nauczycieli itd. Z początkiem lat osiemdziesiątych rozpoczęły się regularne spotkania liderów grup buddyjskich, zwane „intersanghą”, co z czasem rozwinęło się w tzw. „mahasanghę”, mającą już jasno określone zasady funkcjonowania. Z czasem jej działalność okazała się niewystarczająca. Naturalnym biegiem rzeczy powstała konieczność zinstytucjonalizowania tej współpracy. W wyniku tego powstała Polska Unia Buddyjska.

Unia jest organizacją międzykościelną wpisaną dn. 09.05.1995 r. przez Departament Wyznań przy Urzędzie Rady Ministrów w dziale „B” rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Obok Polskiej Rady Ekumenicznej, Rady Zborów Ewangelicznych oraz Towarzystwa Biblijnego jest to czwarta tego rodzaju organizacja w Polsce.

W styczniu 1997 roku Jego Świątobliwość Dalajlama objął patronat nad Unią. Unia zrzesza większość buddyjskich związków wyznaniowych w Polsce. Podstawowym celem działalności Unii jest wspólna reprezentacja interesów wobec Państwa oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, a także na forum międzynarodowych organizacji buddyjskich. Ponadto do zadań Unii należy koordynacja współpracy pomiędzy związkami buddyjskimi oraz szeroko rozumianej działalności na rzecz społeczeństwa. Unia otacza także opieką niektóre grupy buddyjskie nie posiadające statusu zarejestrowanych związków wyznaniowych.

Realizując zasadę okazywania szacunku wszystkim religiom, przedstawiciele Unii biorą czynny udział w wielu spotkaniach międzywyznaniowych, często połączonych ze wspólnymi modlitwami i medytacjami. Współpracując z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Unia brała również czynny udział w organizowaniu wizyty Jego Świątobliwości Dalajlamy w 2000 roku.

Siedziba Unii:
Grabnik 4
96-313 Jaktorów (k. Warszawy)

Kontakt:
tel: 663 136 204 lub 22 211 37 51 (czynny w godz. 10-13 i 14-17; w poniedziałek nieczynne)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Członkowie Unii:

Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang - reprezentujący szkołę Karma Kagju buddyzmu tybetańskiego. Duchowym opiekunem jest czcigodny Tenga Rinpocze, opat klasztoru Bencien z Nepalu.

Szkoła Zen Kwan Um - reprezentująca buddyzm koreański. Duchowym mistrzem jest Dae Soen Sa Nim, rezydujący w USA.

Związek Buddyjski Khordong - wg tradycji Njingma buddyzmu tybetańskiego. Duchowym opiekunem jest Czhimed Rigdzin Rinpocze, rezydujący w Indiach.

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon - wg tradycji buddyzmu japońskiego. Duchowym opiekunem jest Roshi Kwong, rezydujący w USA.

Stowarzyszenie Buddyjskie Zen Sangha „Kandzeon” - wg tradycji buddyzmu japońskiego. Duchowym opiekunem jest Roshi Genpo, rezydujący w USA.

Wspólnota Dzogczen - wg tradycji Njingma buddyzmu tybetańskiego. Duchowym opiekunem jest Namkhai Norbu Rinpocze, rezydujący we Włoszech.

Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” - wg tradycji buddyzmu japońskiego. Duchowym opiekunem jest Sunya Sensei, rezydująca w USA.

Związek Buddystów Czan - wg tradycji buddyzmu chińskiego. Duchowym mistrzem jest Sheng-jen.

 

 

https://polskauniabuddyjska.org.pl/