Idea Domu Kaukaskiego w Warszawie powstała w maju 2006 roku. Dom Kaukaski - dom zjednoczonych narodów Południowego Kaukazu w sferze kultury i wspólnego systemu polityki informacyjnej.

Pierwsze przedsięwzięcie - wspólne popieranie rozszerzenia UE z przedstawicielami diaspor Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji w Polsce.
 
 
Dom Kaukaski
ul. Świeradowska 43/668
02-662 Warszawa
 
 

www.domkaukaski.org