Archiwum zostało powołane w listopadzie 1987 jako niezależna instytucja społeczna skupiająca kilkadziesiąt osób, mająca dokumentować przemilczaną i zafałszowaną 'wschodnią' przeszłość. Utrzymywało się ze składek społecznych i dotacji przekazanych przez 'podziemne' struktury naukowe: Komitet Kultury Niezależnej, Społeczny Komitet Nauki i inne. Początkowo działalność Archiwum Wschodniego wspomagana była materialnie i finansowo przez wydawnictwo 'Karta', Społeczny Komitet Nauki oraz Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE). 

Zbiory Archiwum Wschodniego w Ośrodku KARTA zawierają:

– nagrane i spisane relacje (1587);
– wspomnienia i dzienniki — w tym plon konkursów (4187);
– opracowania (646);
– wykazy Polaków i obywateli polskich represjonowanych w ZSRR, pod okupacją sowiecką lub w okresie instalowania władzy komunistycznej w Polsce;
– kolekcje osobiste — dokumenty, notatki, listy, fotografie, pamiątki, rysunki (744);
– kopie polskich zbiorów Instytutu Hoovera w Stanford (USA) — fragmenty kolekcji Andersa, Ministerstwa Informacji i Dokumentacji, Ambasady RP w Kujbyszewie oraz Instytutu Sikorskiego w Londynie (3 mb);
– kopie dokumentów sowieckich dotyczących represji na obywatelach polskich z archiwów Rosji, Białorusi i Ukrainy pozyskanych w ramach międzynarodowego programu 'Wspólne miejsce — Europa Wschodnia' (3 mb);
– muzealia — pamiątki z zesłania i łagrów (większość w stałym depozycie w Muzeum Niepodległości w Warszawie).

Pracownia naukowa czynna jest od poniedziałku do środy w godz. 9.30–16.30

Internetowa baza danych zbiorów Archiwum Wschodniego jest dostępna na stronie karta.infogenia.pl.

Kontakt:
https://karta.org.pl/archiwum-wschodnie
Fundacja Ośrodka KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel.: (+48 22) 848 07 12; 
848-07-28; 848-07-61
https://www.facebook.com/OsrodekKARTA/
https://www.instagram.com/osrodekkarta/