Stowarzyszenie Studentów Ukraińskich w Polsce (SUP) to organizacja mająca na celu integrację ukraińskiego środowiska młodzieżowego w Polsce oraz stworzenie optymalnych warunków sprzyjających jego społecznemu, kulturalnemu, naukowemu i zawodowemu rozwojowi.

Stowarzyszenie pragnie reprezentować młodych Ukraińców, studiujących na polskich uczelniach. Jednocześnie chce być narzędziem komunikacji pomiędzy studentami z Ukrainy a polskim środowiskiem akademickim, administracją publiczną RP, biznesem i innymi instytucjami.

Stowarzyszenie tworzy przestrzeń, w której można znaleźć przyjaciół, zdobyć doświadczenie od profesjonalistów i postawić pierwsze kroki w kierunku przyszłego sukcesu zawodowego.

Pierwszym i głównym partnerem SUP jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

https://supstudent.pl/