Azerbejdżańskie Centrum Kultury to organizacja istniejąca w Polsce od 2012 roku i mająca na celu propagowanie kultury Azerbejdżanu w Polsce.

Do działań organizacji należy m.in.: popularyzacja wiedzy o historii, tradycjach, sytuacji gospodarczo-społecznej Azerbejdżanu, dbanie o przyjazne stosunki polsko-azerbejdżańskie, wspieranie dialogu i współpracy między społecznościami Polski i Azerbejdżanu, a także udzielanie wsparcia przedstawicielom społeczności azerbejdżańskiej mieszkającym w Polsce. 

Kontakt:
Facebook: Azerbejdżańskie Centrum Kultury