19 grudnia 2010 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulice Mińska, aby zaprotestować przeciwko fałszerstwom wyborczym w swoim kraju. Demonstracja została  rozpędzona, a wielu działaczy trafiło do więzień. Przedstawiciele dwóch białoruskich ruchów demokratycznych: Ruchu 'O Wolność' i Europejskiej Białorusi, którzy w wyniku prześladowań z przyczyn politycznych wyjechali do Polski, stworzyli w Warszawie Białoruski Dom – placówkę służącą wsparciu działalności demokratycznej na Białorusi, pełniącą jednocześnie funkcję centrum informacyjnego.
 
W środowiskach związanych z Białorusią organizacja nazywana jest 'niezależną ambasadą Białorusi'. Do głównych działań należą wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich, edukacja, promocja białoruskiej kultury oraz walka o prawa człowieka i niezależne media.
 
Kontakt:
tel.:22 622 77 01
 
Białoruski Dom
ul. Wiejska 13 lok. 3