Głównym celem pracy Stowarzyszenia Polska – Wschód jest budowanie i rozwój relacji pomiędzy sąsiadami. Założyciele twierdzą, że zależy im na przyjaźni pomiędzy społeczeństwem polskim i białoruskim, by praca opierała się na zasadzie partnerstwa, równości, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku.
 
Ważną sferą działalności jest rozwój współpracy gospodarczo-naukowej oraz kulturalnej.
Organizowane są wymiany osobowe, pracownicy oferują pomoc w kontaktach między rodzinami, znajomymi, grupami zawodowymi, placówkami kultury i oświaty oraz miejscowościami.
 
Kontakt:
tel: 22 826 15 31
 

Stowarzyszenie Polska – Wschód
ul. Marszałkowska 115 lok. 311