Historyk, kartwelolog. Jest adiunktem  w Strudium Europy Wschodniej Wydziału Orintalistyki Uniwersytetu Warszawskiego jak również kierownikiem Seminarium Kaukaskiego Studium Europy Wschodniej UW.

 W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu w Tbilisi.W połowie lat dziewięćdziesiątych był doktorantem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Później zosatł zatrudniony w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego UW. Ponadto jest kierownikiem Stacji Kaukaskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Tbilisi.

Specjalizuje się w historii Kaukazu, wokół problematyki Kościoła Wschodniego i późnoantycznego chrześcijaństwa. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Jest założycielem rocznika "Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies" i redaktorem naczelnym. Jest członkiem międzynarodowej komisji dziedzictwa św. Grzegorza Peradze.
Od 2002 r. organizuje Doroczne Międzynarodowe Sesję Kaukazologiczne im. św. Grzegorza Peradze. W 2003 r. przebywał w Grecji (Góra Atos), gdzie przeprowadził kwerendę biblioteczną i archiwalną; w Uniwersytecie Columbia i w Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies w Waszyngtonie.
Wykładał historię Kaukazu m.in. na uniwersytetach europejskich (Humboldt, Santiago de Compostela, Halle-Wittenberg) i na Uniwersytecie im. Iwane Dżawachiszwili w Tbilisi. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu św. Grzegorza Peradze (2009 r.)


 https://pl.wikipedia.org/wiki/David_Kolbaia
https://studium.uw.edu.pl/kadra/wykladowcy/dr-david-kolbaia/