Historyk, członek Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz kierownik działu zbiorów niematerialnych w Muzeum Historii Żydów Polskich. Pomysłodawca i twórca portalu Wirtualny Sztetl. 

Odbył studia doktoranckie na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, tam też wykładał w zakresie historii najnowszej i stosunków polsko-żydowskich. Był koordynatorem programu "Pamięć" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie oraz koordynatorem i pomysłodawcą portalu Wirtualny Sztetl, prowadzonego przez Muzeum Historii Żydów Polskich.

Od 2011 do 2015 roku członek zarządu Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, od 2012 do 2015 roku kierownik działu zbiorów niematerialnych w Muzeum Historii Żydów Polskich. W roku 2018 został dyrektorem Muzeum Getta Warszawskiego.


Autor tekstu: Daniel Slomka