Główny specjalista w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, koordynator prowadzonego przez Muzeum portalu internetowego Wirtualny Sztetl. Założyciel strony internetowej „Kirkuty – cmentarze żydowskie w Polsce”.

Krzysztof Bielawski jest autorem około 3 tys. artykułów, poświęconych dziedzictwu polskich Żydów i bieżącym wydarzeniom związanym ze współczesnym żydowskim życiem w Polsce, opublikowanych m.in na portalu "Wirtualny Sztetl" (prowadzone przez Muzeum "Polin") i na portalu "Kirkuty". 

Członek Rady Programowej czasopisma „Miasteczko Poznań”. Fotograf dokumentujący zabytki kultury żydowskiej.

Wyróżniony dyplomem Ambasady Izraela i Żydowskiego Instytutu Historycznego dla osób zaangażowanych w ochronę dziedzictwa żydowskiego w Polsce oraz medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim”, przyznanym przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.


Autor tekstu: Daniel Slomka