Socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w latach 2011-2020.

Urodzony w Warszawie w 1951 r.

Jest autorem wielu prac naukowych i popularno-naukowych z dziedziny socjologii, historii oraz filozofii. Współpracuje z licznymi pismami, m.in. z Tygodnikiem Powszechnym, Kulturą Liberalną, Wprost, Gazetą Wyborczą i Rzeczpospolitą. Jest nauczycielem akademickim i członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W roku 2005 został wybrany do Sejmu.

Od 2011 do 2020 roku pełnił funkcję dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego

Publikacje

  • Gramsci, 1977
  • Ideologie i obywatele, 1991
  • W stronę wspólnego dobra, 1998
  • Anti-Totalitarismus. Eine polnische Debatte, 2003
  • Obietnice demokracji, 2004
  • Midrasze: księga nad księgami, 2004
  • Pamięć po komunizmie, 2005
  • Pięć ksiąg Tory. Komentarze, 2012
  • Żydokomuna, 2012