Literat, eseista, tłumacz literatury polskiej i hebrajskiej.

Urodzony w rodzinie żydowskiej polskiego pochodzenia. Do 1991 r. mieszkał w Odessie, następnie przeniósł się do Izraela. Od 2008 r. mieszka w Polsce.

Przełożył na język hebrajski m.in. utwory Stanisława Lema, Czesława Miłosza, Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej, Jana Kochanowskiego i innych. Wykładował na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim, jest także twórcą prac naukowych w zakresie historii i literatury żydowskiej oraz izraelskiej.


W październiku 2011 odznaczony Odznaką Honorową Bene Merito za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i wzmocnienie pozycji międzynarodowej Polski. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "za wybitne dzieła w dziedzinie tłumaczenia literatury polskiej i przybliżenie współczesnej literatury polskiej czytelnikowi izraelskiemu".

Od 2010 r. zmaga się z ciężką, śmiertelną chorobą. W 2012 opublikował apel, w którym prosi o pomoc w pokrywaniu kosztów związanych z leczeniem jego choroby.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boris_Gerus

Autor tekstu: Daniel Slomka