Rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.  Studiował w Seminarium Rabinackim Strauss-Amiel oraz w Jesziwie (wyższa szkoła żydowska) w Jerucham, dostał uprawnienie Rabina ("Semicha") od Centralnego Rabinatu Państwa Izrael. Po studiach w Seminarium Pedagogicznym "Herzog" dostał uprawnienia pedagogiczne.

Od 2013r. jest Rabinem w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i nauczycielem w Kolel (grupa studiów Judaizmu) w Synagodze im. Nożyków.


Autor tekstu: Daniel Slomka