Ventzislav Piriankov – Ventzi urodził się w  1971 r. w Choumen w Bułgarii. Od najmłodszych lat uczył się u znanego bułgarskiego malarza Anastasa Konstantinova. Studiował przez rok na Akademii Sztuk Pięknych w Sofii, po czym przyjechał do Polski aby kontynuować studia na poznańskiej ASP.Studia ukończył w 1995 r. dyplomem z malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia.

Ventzi już jako bardzo młody człowiek osiągnął dojrzałość artystyczną. Jeszcze w czasie nauki w liceum zaczęto wystawiać jego obrazy w galeriach w Plovdiv, mieście artystów z którego pochodził i w którym się uczył.

W Polsce jego twórczość, przepojona duchem kultury południa, została wzbogacona o elementy ascetyzmu, wyciszenia, stabilności i porządku. Kontynuując swą działalność artystyczną Ventzislav Piriankov spotkał się z uznaniem wielu sławnych osobistości, m.in. znakomitego dyrygenta Jerzego Maksymiuka, Pani Prezydent Jolantę Kwaśniewską, a nawet prezydent Niemiec Johannes Rau i minister kultury Julian Nida-Ruemelin.
Malarstwo Piriankova to zaskakujące połączenie dwóch obszarów: erotyki i sacrum. Jednym nurtem są obrazy sięgające głęboko do podłoża ikonowego, w połączeniu z surowością monochromatycznej kolorystyki. Emanuje z nich stabilność i spokój, umysł widza prześwietla jedynie zarysy konturów postaci, nie jest rozpraszany żadnymi detalami. Drugim kierunkiem jest ucieleśnienie sfery związanej z erotyką - obrazy są pełne namiętności zarówno w formie, jak i kolorze. Jednak nawet obrazy pary małżeńskiej czy pary kochanków mają w sobie coś z zastygłości, statyczności, zatrzymania się w chwili. Zamiłowanie Ventziego do ikon ujawnia się także poprzez ciepłą, często złocisto-czerwoną kolorystykę obrazów. Znakomity warsztat widoczny jest zarówno w formie jak i estetyce obrazów.


www.ventzi.wordpress.com