Urodziła się i wychowała  we Lwowie (Ukraina).  Zajmuje się dziennikarstwem, pisze poezję oraz krótkie teksty prozowe. Badaczka współczesnej epoki postmodernistycznej, szczególne postmodernizmu  w dziennikarstwie, literaturze, sztuce.  W Polsce skończyła Program stypendialny im. L. Kirklanda, obecnie pisze do gazety „Nasz Wybór” w Warszawie oraz zajmuje się problemem migrantów w Polsce.