Tancerz butoh i choreograf. "Taniec mówi nam czym jest Życie – my jesteśmy Życiem samym. Taniec jest zawsze obecny tu, tam, wszędzie. Pragnę być tańcem – w jednej chwili niezliczone rezonansy rozbrzmiewają echem i rozbłyskują razem w czasoprzestrzeni – stają się tańcem tu i teraz, tańcem istnień spotykających się w harmonii."

W latach studenckich zajmował się teatrem i sztukami plastycznymi, aż zaczął tańczyć. Zainspirowany takimi tancerzami jak Kazuo Ohno (butoh), Min Tanaka (butoh), Simone Forti (taniec postmodernistyczny), Megumi Nakamura (balet klasyczny/taniec współczesny), Masami Yurabe (butoh), a także wieloma innymi artystami z różnych dziedzin: teatr, sztuki plastyczne, litertura, filozofia, nauka, itp, kontynuuje i rozwija swoje badania nad tańcem i ciałem; ludzkim istnieniem jako całością.

Urodzony w Kioto w Japonii w 1976 roku, studiował na Uniwersytecie w Kioto, na Wydziale Rolnictwa, który ukończył pracą "Sfera Shizen (Natury)" poświęconą retrointerpretacji koncepcji Shizen (Natury) z perspektiwy holizmu.

https://www.facebook.com/RuiIshihara/