Absolwent Instytutu Dialektyki Buddyjskiej w Dharamsali, obecnie pracuje w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora. Jest autorem książki 'System of Classical Tibetan Grammar'.

Dr Thupten Kunga Chashab jest przedstawicielem mniejszości tybetańskiej w Polsce, często wypowiada się na temat obecnej sytuacji w swojej ojczyźnie oraz tłumaczy teksty z języka tybetańskiego.

'System of Classical Tibetan Grammar' - Książka zawiera tekst tybetański oraz przekład na język angielski dwóch fundamentalnych traktatów kodyfikujących zasady gramatyki tybetańskiej autorstwa Thon mi Sambhoty oraz prezentacje wybranych zagadnień gramatycznych. Autor podejmuje dyskusję z autorami komentarzy tybetańskich, a także z opiniami uczonych Zachodu; jest to nowatorska i oryginalna praca w skali światowej.

Dr Thupten angażuje się również w projekty międzynarodowe w Fundacji Inna Przestrzeń, brał udział w gruzińsko - polskim festiwalu w Tserakvi - One Caucasus.