Urodził się 13 marca 1946 roku w Moskwie. Malarz i scenograf. Jest absolwentem scenografii w Wyższej Szkole Teatralnej przy Moskiewskim Akademickim Teatrze Artystycznym im. Antoniego Czechowa. Mieszka i tworzy w Warszawie. W Polsce prace wystawia od 1991 roku – na wystawach grupowych i indywidualnych.

Jego prace były prezentowane także w Rosji, Kanadzie, Niemczech, Francji, Austrii, USA. Zajmuje się malarstwem olejnym i płaskorzeźbą. Jednak większość prac wykonuje swoją autorską techniką, którą nazywał 'ach-art' – od swoich inicjałów. Prace w tej technice powstają przy użyciu rajstop oraz farby, którą nakłada na uformowany już wcześniej zarys przestrzenny. W efekcie powstaje misterny obraz, choć osadzony w ramach - nie mający styczności z tłem.

https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1117632