Wykładowca Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, z pochodzenia Greczynka, od wielu lat zajmuje się upowszechnianiem kultury greckiej w Polsce - początkowo w ramach działalności Ogniska TKKF "Olimpos", a później także jako członek Towarzystwa Przyjaciół Grecji.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych występowała w zespole tanecznym warszawskiego oddziału Związku Studentów Greckich w Polsce. W 1996 r. w ramach stypendium greckiego Państwowego Funduszu Stypendialnego uczestniczyła w ośmiomiesięcznym cyklu zajęć na temat języka i kultury nowogreckiej na Uniwersytecie Ateńskim. Umiejętności taneczne doskonaliła także podczas warsztatów tanecznych Kiriakosa Chamalidisa oraz podczas warsztatów i zajęć poświęconych greckiemu folklorowi prowadzonych przez Janisa Karajanisa - artystę Teatru Tańca Greckiego "Dora Stratou" w Atenach.

Irena Argira Tsermegas prowadzi także warsztaty tańców greckich, organizowane cyklicznie bądź okazjonalnie przez Towarzystwo Przyjaciół Grecji, Ośrodek Kultury Ochoty, ośrodek KINED, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Galerię "Szafa", Polskie Towarzystwo Carla Orffa; od 4 lat zajęcia te prowadzi wspólnie z Bożeną Głodkowską. Brała udział w licznych pokazach tańców greckich, m.in. w telewizyjnych programach "Kawa czy herbata", na imprezach okolicznościowych związanych z propagowaniem kultury greckiej (niejednokrotnie pod egidą Ambasady Greckiej w Warszawie), na Wieczorze Wielokulturowym w ramach konferencji "Dialog pomiędzy cywilizacjami".

https://www.facebook.com/irenaargiro.tsermegas
https://www.youtube.com/watch?v=kXcvBuy5vmk

https://uw.academia.edu/IrenaArgiroTsermegas