Urodził się w 1956 roku na zesłaniu w Kazachstanie. Był artystą plastykiem, kulturoznawcą, specjalistą w dziedzinie języków nachskich i kultury narodów Kaukazu, dyrektorem Muzeum Narodowego Czeczenii, które na początku interwencji rosyjskiej w 1994 roku zostało całkowicie zniszczone wraz z wszystkimi placówkami kulturalnymi i oświatowymi Czeczenii. W Polsce mieszkał od 2000 roku. Zmarł w 2012 roku.

Był współzałożycielem stowarzyszenia Instytut Kultury Narodów Kaukazu, organizatorem wielu imprez kulturalnych o tematyce czeczeńskiej i kaukaskiej (wystawy, koncerty, wykłady, spotkania z publicznością). Zajmował się twórczością poetycką, był współautorem przekładów poezji czeczeńskiej na język polski, a także twórcą grafik i akwareli. Nad książką 'Kamienie mówią' pracował trzy lata, pragnąc wypełnić istniejący w Polsce i na świecie deficyt wiedzy o swoim narodzie i jego dziedzictwie kulturowym, dziś poddanym zagładzie na oczach świata.

Historia tego wielkiego, lecz nielicznego dziś narodu, sięga głębokiej starożytności - czasów kształtowania się pierwszych cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Przodkowie Czeczenów zostawili pisane świadectwa swego udziału w tworzeniu podstaw kultury europejskiej, a w ich języku i mitologii zachowały się czytelne ślady starożytnych kontaktów i wędrówek. I właśnie temu okresowi kształtowania się podstaw państwowości i kultury czeczeńskiej została poświęcona pierwsza część tej książki. W drugiej części Czytelnik znajdzie wiedzę o czeczeńskich obyczajach, architekturze, literaturze i mitologii, a także o stosunkach społecznych, etyce i prawie.

Piotr Mitzner - o autorze i książce 'Kamienie mówią' (Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Warszawa 2005)