Założony i prowadzony przez etnomuzykolożkę Tatianę Sopiłkę zespół ludowych pieśni ukraińskich.

Wykonywane przez Dziczkę pieśni pochodzą głównie z lewobrzeżnej Ukrainy, gdzie Tatiana Sopiłka prowadzi badania etnomuzykologiczne. To ona czuwa nad autentyzmem wykonywanych pieśni.
Zespół istnieje od października 2006 roku, gdy po raz pierwszy wystąpił wspólnie na festiwalu muzyki tradycyjnej w Wilnie.

strona fb: https://www.facebook.com/people/Dziczka/100063643206895/