La Duc Trung jest doktorem nauk ekonomicznych. Od 1980 roku pracuje w Polsce, a od 1995 roku w Warszawie. Działa w Instytucie Nauki i Kultury wietnamskiej przy Wyższej Szkole ALMAMER. Jest przewodniczącym Wietnamskiej Szkoły Sztuk Walki Vo Quyen. Zastępca Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce. Startował w wyborach samorządowych w 2014 r. (z listy SLD Lewica Razem).

Wietnamska Szkoła Sztuk Walki Vo Quyen (Bydgoszcz)
www.v.org.pl