Mural w bramie kamienicy przy ulicy Nowolipki 2a, przedstawiający portrety obcokrajowców mieszkających w stolicy.

Mural powstał w roku 2015 z inicjatywy Instytutu Spraw Publicznych, Stowarzyszenia 'Stacja Muranów' oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Nowolipki 2, w ramach projektu "Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego". Został zaprojektowany przez artystów Annę Koźbiel i Adama Walasa (autorów innych murali, t.j. "Kobiety Muranowa" oraz Ludwika Zamenhofa).

Mural jest symbolem otwartej, wielokulturowej i różnorodnej Warszawy. Warszawy, w której krzyżują się ścieżki ludzi z najdalszych zakątków Polski i świata. Mural "Na styku kultur" jest  swego rodzaju ukłonem wobec cudzoziemskich mieszkańców Warszawy,' opowiada na swojej stronie internetowej Instytut Spraw Publicznych.

Wielokulturowy mural na Muranowie,
ul. Nowolipki 2a