Mural poświęcony Ludwikowi Zamenhofowi, twórcy międzynarodowego języka esperanto, powstał w 2011 roku. Odtworzony w 2013 roku, po remoncie budynku, na którego ścianie został namalowany.

Mural składa się z portretu Zamenhofa oraz podobizny róźnych postaci historycznych i fantastycznych (m.in Napoleon Bonaparte, Albert Einstein i Master Joda), wraz z ich cytatami w języku Esperanto. 

Autorami portalu są Adam Walas i Anna Koźbiel we współpracy ze Stowarzyszeniem Stacja Muranów oraz Polskim Związkiem Esperantystów.

Mural Ludwika Zamenhofa
ul. Nowolipki 4