„Skwer Ormiański” to nazwa zieleńca w Dzielnicy Mokotów zlokalizowanego w rejonie ulic Okrężnej i Powsińskiej.

Nazwa skweru została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Dzielnicy Mokotów na wniosek Ambasadora Republiki Armenii. Ormianie stanowią liczną grupę w stolicy, a nazwa skweru podkreśla łączące ich z Warszawą więzi oraz ich wkład w polską kulturę.

Republika Armenii podarowała Warszawie chaczkar - kamienny krzyż, który umieszczony został na Skwerze od strony ulicy Okrężnej. Znajduje się tez tutaj niewielki plac zabaw dla dzieci.

Skwer Ormiański

zbieg ulicy Powsińskiej i Okrężnej

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.ormianie.org.pl

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/36748,warszawa-skwer-ormianski-na-sadybie.html