Cmentarz prawosławny przy ul. Wolskiej, jest jedyną nekropolią w Warszawie, która przeznaczona była pierwotnie na pochówki dla osób wyznania prawosławnego. Obecnie możliwy jest także pochówek osób wyznania katolickiego. Cmentarz założony został ukazem carskiem w 1834 roku. Zajmuje teren 13,3 ha. Z powodu zaginięcia dokumentacji dotyczącej pochówków, nie jest możliwa do ustalenia liczba pochowanych na cmentarzu osób. Obecnie mieści się na nim 101 kwater.

Początkowo cmentarz podzielony został na 4 części, w których miejsce spoczęcia miało zależeć od zajmowanej pozycji społecznej. Jednak już ok. 1850 roku teren nekropolii okazał się niewystarczający i był systematycznie powiększany poprzez zakup sąsiadujących działek.

Na cmentarzu znajduje się obecnie kilkaset pomników nagrobnych o znacznej wartości artystycznej oraz dwa pomniki poświęcone ukraińskim żołnierzom. Mieści się tam również kamień upamiętniający zamordowanych mieszkańców Woli oraz pomnik ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie.


Cmentarz Prawosławny na Woli
ul. Wolska 138/140