Cerkiew pełni funkcję kaplicy Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, służy też przyseminaryjnej parafii pod wezwaniem Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy. Świątynia należy do dekanatu Warszawa diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Powstanie cerkwi prawosławnej przy ul. Paryskiej na Saskiej Kępie łączy się ściśle z okresem międzywojennym oraz życiem Rosjan, którzy po upadku Cesarstwa Rosyjskiego ze względów politycznych nie mogli zamieszkać w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Duża ich część mieszkała po I wojnie światowej w Polsce, a dokładniej w Warszawie i to oni przyczynili się do wzniesienia tej prawosławnej świątyni.
 
Cerkiew wyświęcono w 1936. Budynek został adaptowany w 1951 roku na potrzeby szkoły, bowiem ulokowano tam Prawosławne Seminarium Duchowne. Zmniejszono znacznie powierzchnię świątyni i po przebudowie przystosowano jej część pod sale wykładowe.
 
W świątyni znajduje się wiele obiektów kultu sakralnego. Mieści się tam między innymi ikona i cząstka relikwii św. Hioba Poczajewskiego oraz wiele ikon podarowanych przez zwierzchników kościołów prawosławnych. Na jednej ze ścian Seminarium, niedaleko wejścia umieszczono tablicę poświęconą gen. Stanisławowi Bułak-Bałachowiczowi, który zginął 10 maja 1940 w budynku cerkwi podczas próby aresztowania przez niemieckie Gestapo.


Cerkiew pod wezwaniem Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy
ul. Paryska 27