Seria murali przedstawiających tradycyjne symbole kultury czeczeńskiej (m.in. kindżał), mężczyznę tańczącego lezginkę, prezydenta Czeczenii Dudajewa czy malarza czeczeńskiego Zacharowa.

Galeria mieści się przy boisku Bednarskiej Szkoły Podstawowej - Terytorium Raszyńska, gdzie od lat prowadzone są wielokulturowe klasy. Uczą się w nich zarówno polscy uczniowie, jak i młodzież z Tybetu, Czeczenii oraz innych terytoriów. Galeria jest rezultatem warsztatów graffiti ze znanym street-artowcem Dariuszem Paczkowskim, w których uczestniczyła młodzież z Ośrodka Sintar.


Galeria czeczeńska
ul. Raszyńska 22