Seria murali przedstawiających tradycyjne symbole kultury czeczeńskiej (m.in. kindżał), mężczyznę tańczącego lezginkę, prezydenta Czeczenii Dudajewa czy malarza czeczeńskiego Zacharowa.
Galeria mieści się przy boisku społecznego gimnazjum na ul. Raszyńskiej, gdzie od lat prowadzone są wielokulturowe klasy. Uczą się w nich zarówno polscy uczniowie, jak i młodzież z Tybetu, Czeczenii, czy innych terytoriów. Galeria jest rezultatem warsztatów graffiti ze znanym street-artowcem Dariuszem Paczkowskim, w których uczestniczyła młodzież z Ośrodka Sintar.


Galeria czeczeńska
ul. Raszyńska 22