Zachowane do dziś fagmenty muru otaczającego getto warszawskie znajdują się w podwórkach przy ul. Siennej 55, Złotej 62 i Waliców 11.
W Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie znajduje się kopia fragmentu muru getta warszawskiego z podwórka przy ulicy Siennej 55. W tym celu przewieziono do Waszyngtonu dwie wyjęte z tego muru cegły. Podobne cegły wyjęto też z fragmentu muru znajdującego się w podwórzu kamienicy przy ulicy Złotej 62 i przewieziono po jednej do Muzeum Historii Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie oraz do Muzeum w Houston. Zachował się także fragment muru przy ulicy Waliców 11.

W 1989 r. dzięki staraniom Mieczysława Jędruszczaka fragmenty muru wpisano na listę zabytków.

W 2008 roku w kilkudziesięciu punktach na terenie Warszawy umieszczono tablice, oznaczające zarys byłego getta. Przy części z nich zatopiono w jezdniach i chodnikach podłużne płyty z napisem “Mur getta/Ghetto wall 1940-1943”.