Cerkiew została wzniesiona według projektu Władimira Pokrowskiego. Jej budowę rozpoczęto w 1902 r. Zbudowana jest z białej cegły, na rzucie greckiego krzyża, zwieńczona jedną kopułą - zaprojektowana została w stylu starorosyjskim, nawiązującym do rosyjskiego budownictwa sakralnego.

W budynku mieszczą się dwie cerkwie – dolna (pod wezwaniem błogosławionego Hieronima Strydońskiego i Proroka Eliasza) i górna. Ściany dolnej cerkwi zdobią freski autorstwa znanego malarza Jerzego Nowosielskiego.


Cerkiew pw. św. Jana Klimaka
ul. Wolska 138/140
01-126 Warszawa

tel. (22) 836-68-16
fax. (22) 836-88-16

Poniedziałek - Czwartek : od godziny 11.00 do 15.00
Piątek : od godziny 11.00 do 13.00
https://prawoslawie.pl/o-parafia/kontakt-parafia/
https://www.facebook.com/prawoslawie/