Synagoga chasydów Chabad Lubawicz w Warszawie została założona w grudniu 2005 roku. Modlitewnia wchodzi w skład Centrum Żydowskiego, gdzie również prowadzona jest jesziwa, koszerna restauracja, biblioteka oraz mykwa. 

Ruch Chabad Lubawicz powstał 250 lat temu jako odłam chasydyzmu (hebr. - chasyd czyli pobożny), przez ponad 100 lat ośrodkiem ruchu był Lubawicz - miasto braterskiej miłości - znajdujące sie obecnie na terenie dzisiejszej Białorusi. Słowo 'chabad' to akronim hebrajskich słów odnoszących sie do cnót intelektualnych. Chachma - mądrość, bina - zrozumienie oraz da'at czyli wiedza.

Obecnym rabinem synagogi jest Szalom Dov Ber Stambler. Nabożeństwa odbywają się codziennie, we wszystkie szabaty oraz święta.


Chabad Lubawicz Polska - kontakt:

ul. Słomińskiego 19 biuro 508 A
Tel: +48-22-637-53-52
e-mail: office@chabad.org.pl
https://chabad.org.pl

https://www.facebook.com/chabad.lubawicz/