Muzułmański Cmentarz Kaukaski to obok Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskiego jedyny cmentarz muzułmański w Warszawie i jednocześnie starszy z nich. Cmentarz uznano pomnik historii.

Założony w latach trzydziestych XIX wieku, użytkowany był do 1867 roku. Chowano tu zarówno żołnierzy armii rosyjskiej wyznania muzułmańskiego jak i przyjezdnych kupców, i warszawiaków.
Po 37 latach użytkowania cmentarz został zamknięty. W czasie powstania warszawskiego poważnie zniszczony przez Niemców, dziś również znajduje się w bardzo złym stanie i jest rzadko odwiedzany. Otacza go ceglany mur, a wielka stalowa brama z reguły jest zamknięta.
Jedną z ważniejszych pochowanych tu osób jest Jan Buczacki, autor pierwszego przekładu Koranu na język polski.

 

Muzułmański Cmentarz Kaukaski
ul. Młynarska 60