Linia Drikung Kagju Drikung Kagju (pisane również „Drigung” i „Drikhung”) jest linią przekazu buddyzmu tybetańskiego, która podkreśla prymat praktyki zmierzającej do bezpośredniej realizacji natury rzeczywistości. Praktyka jest tutaj rozumiana jako zintegrowane i całościowe podejście obejmujące uczenie się, refleksję lub kontemplację oraz medytację.  Linia posiada, jako podstawę przekazywania nauk grupę uczonych nauczycieli, którzy są dobrze wyszkoleni w wyjaśnianiu i przekazywaniu Dharmy lecz przeważająca reszta osób zachęcana jest do tego, by po prostu wzięła sobie do serca podstawowe nauki i praktykowała je z oddaniem. 

Praktyka składa się z trzech aspektów: Poglądu, Medytacji i Postępowania. Wyjątkowym Poglądem Drikung Kagju są specjalne nauki Kjobpy Dżigtena  Sumgöna znane jako Gongchig lub Jedyna Intencja (ang. Single Intent). Jeśli chodzi o medytację, to Drikung Kagju, tak jak inne linie Kagju, uznaje Mahamudrę (tak jak nauczał jej Gampopa i jego następcy) jako 'ścieżkę wyzwolenia' a 'Sześć Dharm Naropy' jako 'ścieżkę metody' i zaleca praktykę całościową, która łączy te dwie ścieżki.
Drikung Kagju specjalizuje się w systemie mahamudry znanym jako 'Pięcioraka Ścieżka' (tyb. ngaden; ang. Five-fold Path) lub 'Pięcioczęściowa Ścieżka' (ang. Path in Five Parts). Pięć części odnosi się do: bodhiczity, jogi bóstwa, guru jogi, mahamudry oraz dedykacji. Wreszcie „jedność Mahamudry i moralnej etyki” zwięźle oddaje nauki Drikung Kagju o Postępowaniu.

Założyciel Drikung Kagju – Dżigten Sumgon

 
Pan Dżigten Sumgon (sanskryt: Ratna Szri) (1143-1217)  ucieleśnienie Buddów trzech czasów i reinkarnacja Arja Nagardżuny. Należał do rodziny Kyura, jednego z najważniejszych klanów Tybetu, zwanego klanem Miu Dhondruk. Pojawił się w pomyślnym czasie i miejscu, będąc inspiracją dla osób zdecydowanych uwolnić się od samsary. W młodości spotkał wielkich mistrzów, otrzymał wszystkie aspekty nauk, aż w końcu spotkał Pana Phagmodrupę, od którego otrzymał pełne nauki linii przekazu. Aby zintegrować je ze swoim umysłem praktykował nocą i dniem, aż do osiągnięcia w wieku trzydziestu pięciu lat Stanu Buddy w Jaskini Echung.
Na prośby ludzi i innych istot założył klasztor w Drikung Thil (1179) stając się założycielem linii Drikung Kagju. Jego nauki były skierowane do słuchaczy ponad różnicami kulturowymi i dogmatami, ujawniając powszechne prawo przyczyn i skutków. 

Jego Eminencja Garchen Rinpocze

Jego Eminencja Garczen Rinpocze urodził się w 1936 roku w Nangczen , Kham we Wschodnim Tybecie. Jest on lamą tradycji Drikung Kagju, który był znany w XIII wieku jako Siddha Gar Chodingpa, syn serca Kjobpy Dżigtena Sumgona założyciela linii Drikung Kagju Buddyzmu Tybetańskiego. W strożytnych Indiach inkarnował się jako Maha Siddha Arjadewa – narodzony z lotosu uczeń wielkiego Nagardżuny. W siódmym wieku był znany jako Lonpo Gar, minister Tybetańskiego Króla Dharmy Songtsen Gampo. Garczen Rinpocze został rozpoznany i intronizowany we wschodnim Tybecie przez poprzedniego przywódcę linii Drikung Kjabgon Zhiwe Lodro.  
W wieku 22 lat, po zakończeniu dwu i półrocznego odosobnienia Garczen Rinpoche został aresztowany i osadzony w więzieniu na 20 lat. Działo się to w czasie rewolucji kulturalnej w Chinach. Będąc w chińskim obozie pracy od swojego rdzennego lamy – Khenpo Munsela z tradycji Ningmapy otrzymał nauki Dzogczen, które praktykował w sekrecie.
Po wyjściu z więzienia w 1979 roku Garczen Rinpoche podjął wielki wysiłek odbudowy klasztorów Drikung Kagyu oraz przywrócenia nauk buddyjskich we wschodnim Tybecie. Obecnie Garczen Rinpocze jest zaangażowany w odbudowę Klasztoru Gar, założenie tam uczelni klasztornej i dwóch  szkół z internatem dla dzieci tybetańskich z tego terenu.
W 1997 Graczen Rinpocze po raz pierwszy przybył do USA gdzie w Chino Valley w Arizonie zalożył swój główny ośrodek na Zachodzie.  
Główny ośrodek w Europie to Drikung Garchen Institut w Monachium. Poza tym Garczen Rinpocze założyl ośrodki w USA, Niemczech, Hiszpanii, Rosji, Ukrainie, Sinagapurze i Polsce. Jego Eminencja Garczen Rinpocze został uhonorowany przez Jego Świątobliwość Chetsanga Rinpocze tytułem „wielkiego jogina Drikung Kagju naszych czasów”. Jest on uznawany przez wielu tybetańskich lamów jako doskonały, zrealizowany mistrz. 

Ośrodek Drikung Samten Choling
ul. Koszykowa 82B/49
02-008 Warszawa