Prawosławny Punkt Duszpasterski św. Męczennika Archimandryty Grzegorza w Warszawie to placówka Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pełniąca funkcję parafii. Wchodzi w skład dekanatu Warszawa diecezji warszawsko-bielskiej.

Patron
Święty męczennik Grzegorz (Peradze) został powołany na patrona Prawosławnego Punktu Duszpasterskiego  w momencie powstania Punktu, w 2006 roku. Patron od początku wydawał się osobą szczególnie bliską młodzieży, zgromadzonej wokół Punktu - podobnie jak wielu z nich był młodym naukowcem, pasjonatem swojej pracy, mocno związanym z prawosławiem. Mieszkał w Warszawie, chodził tymi samymi ścieżkami i jeździł tymi samymi tramwajami. Jest polsko-gruzińskim współczesnym świętym - wszystko to sprawiło, że został wybrany na patrona parafii. 

Nabożeństwa odbywają się regularnie - w każdą sobotę i niedzielę, wielkie święta, w Wielkim Poście i w okresie paschalnym. 
Liturgia w kaplicy sprawowana jest w języku polskim.
Duszpasterzami punktu są: ks. dr Henryk Paprocki, ks. dr Artur Aleksiejuk, Ksiądz diakon Łukasz Leonkiewicz, 
Prawosławny Punkt Duszpasterski podlega prawosławnej parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie

Kaplica św. Męczennika Archimandryty Grzegorza w Warszawie

ul. Lelechowska 5, przy Muzeum Ikon)


www.liturgia.cerkiew.pl

https://pl-pl.facebook.com/grzegorz.peradze