Fundacja realizuje projekty wspierające dialog międzykulturowy i międzyreligijny, a także działania wspierające cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. Cele Fundacji:
1) pomoc Polakom i osobom polskiego pochodzenia, mieszkającym na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej „ZSRR”), w tym upowszechnianie polskiej kultury i oświaty na obszarze byłego ZSRR;
2) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze, życiu codziennym oraz działalności Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na obszarze byłego ZSRR;
3) pomoc w aktywizacji obywatelskiej środowisk mniejszości polskiej zamieszkałej na obszarze byłego ZSRR;
4) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce, polityce i życiu narodów Północnego Kaukazu;
5) pomoc uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;
6) pomoc ofiarom kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen;
7) integracja uchodźców, osób z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantów i repatriantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;
8) wspieranie transformacji ustrojowej, rozwoju demokracji i demokratyzacji instytucji państwowych i samorządowych za granicą, w tym w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR;
9) promocja i wspieranie wolontariatu;
10) promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego, w tym pogłębianie wiedzy o krajach pochodzenia uchodźców, imigrantów i repatriantów oraz o mniejszościach etnicznych i narodowych;
11) wsparcie psychologiczne i życiowe grup zmarginalizowanych społecznie, wykluczonych, z problemem uzależnienie od substancji psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych, jak również osób zmagających się z przewlekłym stresem;
12) promocja tradycji wielokulturowości i wieloreligijności II RP;
13) renowacja i ochrona miejsc kultu religijnego i nekropolii;
14) upamiętnianie miejsc i wydarzeń związanych z historią i wspólną przeszłością mniejszości religijnych i narodowych oraz Polaków;
15) promocja idei ekologii i produkcji żywności według dawnych, tradycyjnych receptur;
16) promocja i wspieranie rozwoju sztuki ludowej i wyrobów regionalnych;
17) promocja agroturystyki na terenach charakteryzujących się wielokulturowością i wieloreligijnością.

Kontakt:
tel. +48 (22) 435 80 94
fax: +48 (22) 435 80 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja 'MultiOcalenie'
ul. Słomińskiego 1 lok. 15

www.multiocalenie.org.pl
https://www.facebook.com/multiocalenie